คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. รับสมัครงานตำแหน่ง สัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 อัตรา

22 สิงหาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา 

  • ประจำหน่วยอายุรกรรมและหออภิบาลสัตว์ป่วย จำนวน 3 อัตรา
  • ประจำหน่วยฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต จำนวน 2 อัตรา

สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2566
.

แกลลอรี่