ภาควิชาสถิติ วิทยา มช. ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจาก York University, Canada

13 มีนาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
“Time-Aware Subscription Prediction Model for User Acquisition in Digital News Media and Adaptive Paywall Mechanism for Digital News Media”
โดย Prof.Dr.Aijun An จาก Department of Electrical Engineering and Computer Science, Lassonde School of Engineering, York University, Canada
วันที่ 15 มีนาคม 2566
เวลา 09.00-11.00 น.

ผ่านระบบ Zoom Meeting
Meeting ID: 986 7872 1119
Passcode: 965045

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมที่
อาจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยเอกเฉลิมรัช นนทะภา (ผู้ประสานงาน)
แกลลอรี่