คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม มช.จิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัย

27 มิถุนายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม มช.จิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัย

ผศ. ทพ. ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรม มช.จิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ. ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม และให้กำลังใจคณะทำงานในวันนี้
กิจกรรม มช.จิตอาสานี้ เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ขัดลอกสี ทำความสะอาด และทาสีรั้วด้านทิศตะวันออก ฝั่งถนนคลองชลประทาน - บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สร้างความสมัครสมานสามัคคี มีจิตอาสาพัฒนา ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพจิตใจและร่างกายให้แข็งแรง วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แกลลอรี่