ปรึกษาหารือเกี่ยวกับหาความร่วมมือด้าน Life Long Education

21 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. S?amus ? Tuama, Director of Centre for Adult Continuing Education และ Chair, ASEM LLL Hub ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับหาความร่วมมือด้าน Life Long Education กับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ณ ห้องรับรอง มล.ปิ่น มากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่