คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มช.- DSS CMU จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

20 กุมภาพันธ์ 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มช.- DSS CMU จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

กิจกรรมการให้บริการทางทันตกรรม แก่นักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และการแสดงดนตรีโฟล์คซองจากนักศึกษาผู้พิการ

พร้อมได้รับความร่วมมือจาก คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาทิ

- การตรวจสุขภาพ
- การนวดบำบัด
- กายบริหาร
- การประเมินความเครียด
- สอนแปรงฟัน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่