สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

22 มกราคม 2562

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น 
แกลลอรี่