ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก วช. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการ “การพัฒนาระบบฝึกทักษะการดับไฟป่าสำหรับอาสาสมัครดับไฟป่าโดยใช้เทคโนโลยี เสมือนจริงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์”

31 มกราคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย รองผู้อำนวยการ และดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ นักวิจัยเชี่ยวชาญ หัวหน้าโครงการ “การพัฒนาระบบฝึกทักษะการดับไฟป่าสำหรับอาสาสมัครดับไฟป่าโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” ซึ่งได้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ประกอบด้วย นายธานินทร์ ผะเอม,  นายสมบูรณ์ วงศ์กาด และรศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  พร้อมด้วยนางยุพิน เลิศบุรุษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเชิงพื้นที่และชุมชน  คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ในโอกาสที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ   ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้บริหารสถาบันฯ ได้บรรยายแนะนำภาพรวมของสถาบันวิจัยพหุศาสตร์  และคณะผู้ทรงคุณวุฒิรับฟังสรุปการดำเนินงานโดยภาพรวมของโครงการ สาธิตการใช้งานระบบฝึกทักษะด้วยการใช้แว่น VR และการฝึกผ่าน Smartphone  นำเสนอวิดีโอการฝึกอบรมภาคปฏิบัติดับไฟป่าของอาสาสมัคร   โดย ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ หัวหน้าโครงการ และ ผศ.ด.เฉลิมพล คงจิตต์ พร้อมเยี่ยมชมการฝึกอบรมดับไฟป่าในสถานที่จริง ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ 
แกลลอรี่