ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันครบรอบสถาปนา สวท.เชียงใหม่ ปีที่ 51

19 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันครบรอบสถาปนา สวท.เชียงใหม่ ปีที่ 51 “51 ปี สวท.เชียงใหม่ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้คู่ความสุข” โดยมีนางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่