พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

13 มกราคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 จำนวน 24 คน ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกัน 7 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาวิชาการ 2.สาขาบริหารองค์กรการศึกษา 3.สาขาบริหารราชการหรือสาขาบริหารรัฐกิจ 4.สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาบริหารองค์กร 5.สาขาบริการสังคม 6.สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 7.สาขาอื่นๆ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่