ร่วมฉลองแสดงความยินดีศิษย์เก่า CMUBS ในโอกาสรับปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566

26 มกราคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 23 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ก้องภูนิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ จัดงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีแก่ คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร ในโอกาสรับปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ต พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน โดยคุณนารีรัตน์ จันทรมังกร จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 29 มกราคมนี้ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับคุณนารีรัตน์ จันทรมังกร ถือเป็นศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือนิยมพานิช ซึ่งมีธุรกิจในเครือมากถึง 10 บริษัท นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อาทิ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจและการตลาด บริษัท นิยมพานิช จำกัด, กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ทเวฟ จำกัด, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อุปนายกสมาคม นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย

แกลลอรี่