งานสัมมนาทางวิชาการ The 29th Tri-U International Joint Seminar & Symposium “The Future of Environmental Sustainability and Innovation in Agriculture”

21 ธันวาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ The 29th Tri-U International Joint Seminar & Symposium “The Future of Environmental Sustainability and Innovation in Agriculture” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอนาคตของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมด้านการเกษตร ซึ่งให้สถาบันสมาชิกจากประเทศต่างๆ ส่งตัวแทนนักศึกษาฒษศึกษาในสาขาเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการพัฒนา การปฏิบัติ และเทคโนโลยีในปัจจุบันด้านการเกษตร ฟาร์ม การวิจัย สถานีทดลอง ฯลฯ ณ ห้องประชุม 303 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่