นศ.สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เข้ารับพระราชทานรางวัลการแข่งขันตอบปัญหา (ระดับอุดมศึกษา)

25 กุมภาพันธ์ 2565

คณะมนุษยศาสตร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในวาระครบรอบ100 ปีของการประกาศจัดตั้งสมาคมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส Legion d’honneur ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

ในการนี้ นางสาวภรภัทร ไร่สูงเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหา (ระดับอุดมศึกษา) ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ด้วย
แกลลอรี่