สำนักหอสมุดเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2564

15 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักหอสมุด

       สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าบันไดกลาง ชั้น 1 สำนักหอสมุด ดังนี้

  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

  • วันที่ 4 มีนาคม 2564

แกลลอรี่