ร่วมพิธีถวายอาลัยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

19 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ ณ สโมสรสนามกอล์ฟยิมคาน่า จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565
แกลลอรี่