ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 มิถุนายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษรักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Ms. Lian Chen ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ เยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมทั้งหารือข้อราชการต่างๆ และมอบบ๊ะจ่าง เนื่องในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ณ ห้องรับรอง ม.ล. ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566
แกลลอรี่