วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Naoyuki Hara, Vice President and Director of the International Office, Faculty of Economics

21 มีนาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยผู้แทนจากวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Naoyuki Hara, Vice President and Director of the International Office, Faculty of Economics พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้แก่ Prof. Masaaki Tokuda, Prof. Kenji Wada, และ Assoc. Prof. Tatsuro Futatsuyama จาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Kagawa University วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่