กำหนดการสำคัญสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567

1 พฤษภาคม 2567

สำนักทะเบียนและประมวลผล

กำหนดการสำคัญ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567

ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/cmucalendar

แกลลอรี่