บัณฑิตวิทยาร่วมบันทึกภาพหมู่ ในโอกาสพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกภาพหมู่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ณ บริเวณไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แกลลอรี่