ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านม

24 กันยายน 2563

คณะแพทยศาสตร์

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดอันดับ 1 ในผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโลก อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทยพบได้ประมาณ 35 - 40 ราย ต่อประชากรเพศหญิง 100,000 คน ในทุกปีจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น 2 หมื่นรายต่อปี และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้พบผู้ชายก็เป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ ประมาณ 1 ราย ต่อประชากรเพศชาย 100 คน
อาการโดยส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ เริ่มแรกมักจะเป็นก้อนที่สามารถคลำได้ ไม่เจ็บ เมื่อไม่รู้สึกเจ็บจึงคิดว่าไม่อันตรายคิดว่าไม่เป็นอะไรจึงไม่มาพบแพทย์ และจะมาพบแพทย์เมื่อเป็นก้อนโตขึ้น อย่างไรก็ดีการตรวจพบมะเร็งในระยะแรกจะช่วยให้การรักษามีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง แม้การแพทย์ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งเต้านมได้ เนื่องจากสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายๆ ปัจจัย การรู้จักสังเกตปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้ ปัจจัยเสี่ยงหลัก ได้แก่ พันธุกรรม และญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม ,ผู้หญิงอายุมาก ,ผู้ไม่มีบุตร ,มีบุตรคนแรกช้า และมีประวัติของโรคมะเร็งเต้านมข้างหนึ่งมาก่อน
ปัจจัยเสี่ยงรองลงมา ได้แก่ ผู้มีประจำเดือนเร็ว ,หมดประจำเดือนช้า ,การได้รับฮอร์โมนทดแทน เช่น ทานยาคุมกำเนิด ทานฮอร์โมนเสริมในสตรีวัยทอง ,ภาวะอ้วน ,การดื่มแอลกอฮอล์ ,ความเครียด และการไม่ออกกำลังกาย
ดังนั้นถ้าหากรู้ล่วงหน้าหรือรู้พฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ก็อาจจะพอทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมได้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลโดยอาจารย์ แพทย์หญิงอารีวรรณ สมหวังประเสริฐ หัวหน้าหน่วยระบบศรีษะ คอ และเต้านม ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่