กิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ "Zero to Millions"

16 มกราคม 2567

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ "Zero to Millions" ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณไพลิน หิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็กซ์แวลู มีเดีย จำกัด คุณอัครบดินทร์ ศิวพรพิทักษ์ เจ้าของบริษัท ทะยานกรุ๊ป จำกัด และคุณปณิธิกร ชัยวัฒนพิพัฒน์ เจ้าของกิจการฟาร์มสัตว์ Neo Nest เป็นวิทยากรผู้ส้รางแรงบันดาลใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ รองคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.พัชชา ศิวพรพิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร 1 ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่