จดหมายข่าวสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 (16-29 ต.ค. 66)

16 ตุลาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

CMU Registration Office Biweekly Newsletter ฉบับที่ 21 (16-29 ต.ค. 66)

Highlight

  • อัปเดตกิจกรรมสำคัญ
  • กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1-3 ปีการศึกษา 2567
  • ค้นหาห้องสอบปลายภาค 1/2566
  • REG-STAT สถิติวิชาระดับปริญญาตรีที่มีการลงทะเบียนล่วงหน้าสูงที่สุด ภาค 2/2566
แกลลอรี่