อาจารย์ CAMT ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาความรู้ เทคโนโลยีบล็อกเชนโดยใช้โปรโตคอล Internet Computer (ICP)

19 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ กฤตย์ จินกลับ อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล และอาจารย์ ดร.อภิชกา สิงห์ใจ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ในกิจกรรม "นำทางสู่อนาคตกับ ICP" โดยเสวนาในหัวข้อ เทคโนโลยีบล็อกเชนโดยใช้โปรโตคอล Internet Computer (ICP), บทบาทของ AI ในสถานศึกษา, เทคโนโลยี Metaverse และการนำ AR/VR ไปใช้ในด้านการศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ SynergyLabs ICP:HUB Thailand เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ห้อง CSB100 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่