พิธีสวดเบิกเนตรพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

30 ตุลาคม 2562

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสงฆ์จากวัดศรีโสดา จำนวน 5 รูป ได้ทำพิธีสวดเบิกเนตร พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และมีพระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาดเมตตาเป็นผู้ทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จากจำนวน 9 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 04.30 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่