สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

12 มีนาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 - 19 มีนาคม 2563  ผู้สนใจสามารถสอบถามหรือติดต่อขอสมัครได้ที่ หน่วยบริหารบุคคล โทรศัพท์ 053-935038 (คุณรัชชดา จงภักดี)

แกลลอรี่