ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 สิงหาคม 2565

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ ประสงค์รับสมัครบุคคล สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารดังแนบ https://www.edu.cmu.ac.th/news/3704-usxcvfygm6mbagogedpy