งาน Thailand Reserch Expo 2023

10 สิงหาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางงานวิจัยไก่พื้นเมือง จากนี้และต่อไปในอนาคต ในงาน Thailand Reserch Expo 2023 ณ โรงแรมเซ็นทาราแก
แกลลอรี่