ต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

12 กรกฎาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายฌอน เค.โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565
แกลลอรี่