ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

14 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สังกัดสำนักงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 15 มีนาคม 2567

ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบด้วยตนเองได้ที่
หน่วยบริหารงานบุคคล สำนักงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ห้อง ICB 1305 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ในวันและเวลาราชการ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://cmu.to/Tnbj1
แกลลอรี่