CAMT จัด Workshop การสร้างแอนนิเมชันกับแอนิเมเตอร์ชาวฝรั่งเศส

3 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ เสฎฐี บุญชู เลขานุการสาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ จัดกิจกรรมพิเศษ “A Creative Exchange of French and Thai Animation by Sebastien Hivert-Mallet x CAMT” ศิลปะการสร้างแอนนิเมชันกับแอนิเมเตอร์ เป็นการ Workshop ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3
          โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Sebastien Hivert-Mallet นักวาดการ์ตูนชาวฝรั่งเศส มาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการของงานแอนนิเมชันในประเทศฝรั่งเศสผ่านงานแอนนิเมชันหนังและซีรี่ส์ที่สำคัญ
          เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์และสามารถวิเคราะห์ภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของตัวละคร การเล่าเรื่อง วิธีการและเทคนิคการสร้าง รวมถึงบทบาทของสตูดิโอผู้ที่เป็นตัวแปรสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์แอนนิเมชันฝรั่งเศส
          Mr.Sebastien Hivert-Mallet เริ่มเข้าวงการแอนนิเมชันในปี พ.ศ. 2551 ด้วยการทำงานหลากหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนสตอรี่บอร์ด แอนิเมเตอร์ นักออกแบบกราฟิก ผู้ออกแบบองค์ประกอบภาพ และผู้สร้างspecial effect รวมถึงนักเขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์ ซึ่งนับว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านแอนนิเมชันเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่