สาขาวิชาพลศึกษา จัดพิธีเปิดและทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกาย

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดและทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกาย สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีอาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกาย สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่