งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่น เป็นสถานที่สะอาด ปลอดเชื้อ COVID-19

10 มกราคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่น เป็นสถานที่สะอาด ปลอดเชื้อ COVID-19
แกลลอรี่