คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

22 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

         ศาสตราจารย์คลินิก นายแพย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา และศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณวิทยาศาสตร์เข้าร่วมในหลักสูตรประเภทปริญญา (Degree) และประเภทประกาศนียบัตร (Non Degree) รวมทั้งมีนักศึกษาอยู่ในระหว่างการเรียนรู้และปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่กำหนด และมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 1 รุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เอส เอ็ม ซี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน 


แกลลอรี่