แกลดิโอลัสหลังนา

17 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ทำไมต้องเป็น แกลดิโอลัส หลังนา 
กลุ่มเกษตรกรที่ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีคณะเกษตรศาสตร์ มช. สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ หัวพันธ์ุสายพันธุ์ใหม่ และนำไปส่งเสริมให้เกษตรกร เกษตรกรจะทำการปลูกข้าวก่อน พอหมดช่วงฤดูของการปลูกข้าว เกษตรกรก็จะปลูกแกลดิโอลัส ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ได้ เกษตรกรสามารถจำหน่ายเป็นไม้ตัดดอกก็ได้ หรือจำหน่ายเป็นหัวพันธุ์แกลดิโอลัสได้ เลยเรียกกันว่าเป็นการผลิต แกลดิโอลัสหลังนา โดยปกติทั่วไป กลุ่มของแกลดิโอลัสสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามจำนวนระยะเวลาในการปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวดอก ได้แก่ พันธุ์เบา พันธุ์กลาง และพันธุ์หนัก

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.youtube.com/watch?v=4RfJURZnAXs 

แกลลอรี่