คณบดี CMUBS นำทีมผู้บริหารร่วมงานสัมมนาวิชาการ Asia Pacific Accreditation Conference 2023 พร้อมร่วมเป็น Guest Speaker ในระดับนานาชาติ

28 มิถุนายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ นำทีมผู้บริหาร 2 ผู้ช่วยคณบดี ผศ.เอก บุญเจือ และ ผศ.ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ พร้อมหัวหน้างานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร่วมงานสัมมนาวิชาการ Asia Pacific Accreditation Conference 2023 ณ University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2566 โดย AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกร่วมกับ Graduate Management Admission Council (GMAC) และ The University of Sydney Business School เป็นเจ้าภาพจัดงาน พร้อมเชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกมากกว่า 100 สถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานจาก AACSB ร่วมงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน Continuous Improvement Review: CIR และเกณฑ์มาตรฐานการรับรองของ AACSB พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยภายในงานได้จัดให้มีการรับฟังสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิดภายใต้หัวข้อ Have Business Schools Failed Society และ Faculty Composition and Development Strategies พร้อมกิจกรรมนิทรรศการ Showcase และการบรรยายอย่างหลากหลายแง่มุม

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ ยังได้รับเกียรติร่วมบรรยายแบ่งปันแนวคิดในช่วง Dean Exclusive ผ่าน
หัวข้อ From my perspective as a dean in South East Asia the two major opportunities I see for business schools ในวันที่สองของการจัดงานอีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่