ทำความรู้จัก "มะเร็งปากมดลูก"

19 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

สาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูก
: 99.7% เกิดจากการติดเชื้อไวรัส
ชนิดความเสี่ยงสูง โดยเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ตรงปากมดลูกจากรอยแผลถลอกบริเวณปากมดลูกที่มักเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์

ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูก ได้แก่
- มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย
- มีเพศสัมพันธ์กับหลายคน
- การได้รับยากดภูมิคุ้มกัน(เปลี่ยนไต)
- การติดเชื้อไวรัสเอดส์
- การสูบบุหรี่

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
- ตรวจภายใน เพื่อเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูก เพื่อหาเซลล์ผิดปกติ ที่เรียกว่า "การตรวจแปปสเมียร์ (Pap smear)" ควรตรวจทุกปี หรือตรวจหาเชื้อ HPV ทุก 3 - 5 ปี
- ตรวจภายใน เพื่อดูรอยโรคผิดปกติบริเวณปากมดลูก โดยใช้น้ำส้มสายชู (VIA)

มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้โดยการฉีด HPV Vaccine โดยเฉพาะถ้าฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ไม่ได้ป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ 100% ดังนั้น แนะนำให้เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามกำหนดเวลา


ข้อมูลโดย :
รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และอาจารย์ประจำหน่วยมะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มช.
#MedCMU #มะเร็งปากมดลูก #HPV #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่