ต้นไม้อะไร ใบแบบไหน จับฝุ่นได้

20 มีนาคม 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

คุณภาพอากาศแย่อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้
บางพื้นที่มีค่าPM2.5 เกินกว่ามาตรฐาน
รู้หรือไม่ว่าใบไม้ช่วยดักฝุ่นได้
โดยเฉพาะใบไม้ที่มีใบหยาบกร้าน
Info นี้จะแนะนำเกี่ยวกับต้นไม้ ที่ใบของมันสามารถช่วยดักฝุ่นได้
ติดตามการวัดคุณภาพอากาศได้ที่
www.erdi.cmu.ac.th
#ปัญหาหมอกควัน
#ไฟป่า #ชีวมวล #biomass
#pyrolysis #PM2.5
#สถาบันพลังงานมช.
#ERDICMU
แกลลอรี่