ประกาศกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

12 มีนาคม 2562

กองวิเทศสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเลขที่ S4010284 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตราจ้างเดือนละ 16,030.-บาท จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังแนบนี้

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย หรือ Download ใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 5394 3662-5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ) ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ http://inter.oop.cmu.ac.th