CAMT ร่วม MOU Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี

7 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ Virtual of Convergence, Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี นำโดย ศาสตราจารย์ Jong-Hyun Wi คณบดี Virtual Convergence College พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ Moon Jaecheol ศาสตราจารย์ Kim Taeha และผู้ช่วยศาสตราจารย์ Kim Gyu-hyun คณะอาจารย์จาก Chung-Ang University โดยการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การสัมมนาวิชาการ การพัฒนาโปรแกรม การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และการวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงโครงการการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566

แกลลอรี่