สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 เมษายน 2564

คณะศึกษาศาสตร์

สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชาของการทดสอบ 

------

รายละเอียด : https://www.edu.cmu.ac.th/news/2564-kp2ehs9l43f3y35v3px0

แกลลอรี่