สถานการณ์การเกิดไฟป่าเชียงใหม่

20 มีนาคม 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

สถานการณ์การเกิดไฟป่าเชียงใหม่  ผลการวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้  เปรียบเทียบพื้นที่เผาไหม้ 2561-2562
แหล่งข้อมูล อบจ.เชียงใหม่


ติดตามการวัดคุณภาพอากาศได้ที่  www.erdi.cmu.ac.th
สนใจสอบถามผลิตภัณฑ์และบริการของสถาบันฯ
ผ่านช่องทาง #Line : @vpr4950b
#ปัญหาหมอกควัน
#ไฟป่า #ชีวมวล #biomass
#pyrolysis #PM2.5
#สถาบันพลังงานมช.
#ERDICMU
#หมอกควันภาคเหนือ
#ฝุ่นควัน
#PM2.5
#ไฟป่า
#เผาป่า 

แกลลอรี่