เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

30 ตุลาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2565
- ทำการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ และ อาทิตย์
 รับสมัคร 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2564
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเบื้องต้นตามเอกสารประชาสัมพันธ์ และ ติตต่อสอบถามได้ที่
- ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ (ประธานหลักสูตร): 081-5959-638
- หรือ ธุรการคณะ: 053-942-504
แกลลอรี่