ขอเชิญชวนทุกท่านรับชม เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ หัวข้อ “ชุธาตุตามคติชาวล้านนา”

17 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชม เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ หัวข้อ “ชุธาตุตามคติชาวล้านนา”

ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น.

เรื่องราวความเป็นมาเเละความเชื่อเรื่องพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา

โดย ผศ.เธียรชาย อักษรดิษฐ์

อาจารย์ประจำสาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เเละรองศาสตราจารย์มาณพ มานะเเซม

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับชมเเละติดตามผ่าน Facebook Page : CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 053 943626

Line Official : @ane3145a

รายละเอียดข่าว --> https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2523 

แกลลอรี่