ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 พฤษภาคม 2564

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ประกาศ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
แกลลอรี่