คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

8 มิถุนายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดการประกาศรับสมัคร ดังนี้ https://www.science.cmu.ac.th/webthai/job-detail.php?id=718#ad-image-7