CMUBS ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ในงานมหกรรม Thailand Multiverse TCAS Expo 2023

12 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของคณะฯ ในงานมหกรรม Thailand Multiverse TCAS Expo 2023 : Workshop & Portfolio ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยบริษัท ดีพร้อมวิทยา จำกัด ได้จัดงานมหกรรมดังกล่าวขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในนามสถาบันวิชาการ เจ โนว์เลจ พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนกว่า 3,600 คนร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS โดยบูธประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียนเป็นจำนวนมาก ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่