CMUBS เปิดฉากต้อนรับปีการศึกษา 2566 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปรับฐานชีวิตนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อม สร้างความสนิทสนมระหว่างเพื่อนใหม่ผ่านกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน

19 มิถุนายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารศูนย์กีฬาและสขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมี ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ก่อนเริ่มแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมรุ่นและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย ผ่านเกมต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรมสภานักศึกษา ม.ช. พบนักศึกษาใหม่ ฯลฯ โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนนักศึกษา สร้างความคุ้นเคยจนสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ในระหว่างศึกษาเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 11-12 มิถุนายน 2566 โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนต่างสนใจร่วมกิจกรรมและเก็บเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างความประทับใจแรกกับคณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณภาพจาก Acc-BA Photo Club
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่