ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสเข้ารับ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕๗ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

25 มกราคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

-
แกลลอรี่