โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทย์ มช. รับสมัครนักวิจัย 6 ตำแหน่ง

1 เมษายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัย จำนวน 6 ตำแหน่ง

รายละเอียดตำแหน่ง คลิก 

ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อสมัครโดยตรงที่
ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-941936, 0891912122
อีเมล : waranont.a@cmu.ac.th