แสดงความยินดี พิธีเปิดโครงการเยาวชนไทยภาคเหนือเยือนจีน

4 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวแสดงความยินดี ในพิธีเปิดโครงการเยาวชนไทยภาคเหนือเยือนจีน โดยมีกงสุลใหญ่ เฉิน ไห่ผิง นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กล่าวแสดงความยินดี ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน "Zhongqing Cup" และตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน "Consul General’s Cup" กล่าวขอบคุณ
              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่แห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ในด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-จีนด้วยดีเสมอมา โดยได้ร่วมมือจัดโครงการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและ วัฒนธรรมจีนสำหรับเยาวชนไทยในเขตภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ Zhongqing Cup (จงชิงคัพ) การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาด จีนที่ได้ริเริ่มตั้งแต่ ปี2563 เป็นต้นมา โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสถาน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้จัดโครงการ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานวิสาหกิจไทย-จีนเป็นผู้ดำเนินโครงการ จากการแข่งขันในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาจากทั่วประเทศไทยสมัครเข้าร่วมการ แข่งขัน รวมทั้งสิ้น 427 คน ซึ่งเป็นการพัฒนาเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน
              โครงการเยาวชนไทยภาคเหนือเยือนจีนเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มอบให้เยาวชนไทยในเขตภาคเหนือ ได้มีโอกาสไปศึกษาและแลกเปลี่ยน ด้านภาษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Zhongqing Cup (จงชิงคัพ) เข้าร่วมจำนวน 15 คน สร้างการพัฒนาเยาวชนและมอบโอกาสที่จะเป็นประสบการณ์และแรงบันดาลใจอันล้ำค่า แก่นักศึกษาให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองบนเส้นทางการเรียนภาษาจีน และเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ ห้องนกยูง ชั้น 3 โรงแรมเอ็มเพรสพรีเมียร์ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่