CMUBS ยกทีมออกบูธ จ.สงขลา ร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดนัดหลักอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

18 สิงหาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ


วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมบุคลากรงานบริการการศึกษาและงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของคณะฯ ในงานตลาดนัดหลักอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้รู้จักสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่เปิดรับสมัครมากขึ้น ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่งตลอดทั้ง 2 วัน โดยบูธประชาสัมพันธ์จากคณะบริหารธุรกิจได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมบริเวณหน้าบูธเป็นจำนวนมาก
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่